آدامس باد کردن
در تصویر زیر پسربچه ای را میبینیم که آدامس خود را باد کرده و دوستش آن را میترکاند...
نظرات کاربران
UserName