بچه جان چه کاریه؟!!!
در تصویر زیر کودکی را میبینیم که درحال مالیدن صورت خود به شیشه و ادا درآوردن است...
نظرات کاربران
UserName