آیه 57 سوره بقره
آیه 57 سوره بقره،و بر شما ابر را سایه گستر كردیم و بر شما گزانگبین و بلدرچین فرو فرستادیم [و گفتیم] از خوراكیهای پاكیزه;ای كه به شما روزی داده ایم بخورید و[لی آنان] بر ما ستم نكردند بلكه بر خویشتن ستم روا می داشتند
طراح: مسعود صفارنژاد
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
نظرات کاربران
UserName