گالري عکس کوه ها
برآمدگي بزرگ در زمين است که از خاک و سنگ فراوان تشکيل يافته است و نسبت به زمين هاي اطرافش بسيار بلند تر مي باشد .
نظرات کاربران
UserName