روز نخست و پرکار رئیس جمهور در نیویورک
ملاقات با رییس جمهور ترکیه
نظرات کاربران
UserName