فتنه شیطانی

کاری از موسسه فخر الائمه، برای دانلود بروشور بر روی لینککلیک کنید.


خاورمیانه جدید که گفتمانی نو و ارمغانی ناب از سوی آمریکا برای اربابان یهودی است، آب حیاتی برای آرمان "نیل تا فرات" بود که تحقق آن صرفاً با تکه تکه شدن کشورهای اسلامی و اجتماع همه آنها تحت عنوان کشور پهناور اسرائیلی ممکن خواهد شد.مانع جدّی و غیر قابل اغماض در این مسیر، اسلام ناب محمدی است و تنها راه ریشه‎کن کردن آن، تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی و غارت ثروت‎های مادی و معنوی آنهاست.نقطه آغاز این تراژدی نیز تصرف فلسطین و نقاط بعدی آن، تصرف یکایک کشورهای اسلامی است. تنها راه جلوگیری از شیوع این سرطان، مبارزه با آن از همان نقطه آغازش است. اما متأسفانه برخی از دوستان غافل با تبعیّت ناآگاهانه از ستون پنجم دشمن اقدام به نشر اکاذیب و شبهاتی در این زمینه نموده و مانع جریان یافتن این مبارزه مقدس می‎شوند.ناصبی بودن فلسطینیان، پیروی اهل غزّه از داعش و... از جمله آن شبهات است که ناخواسته آب به آسیاب دشمن می‎ریزد.

نظرات کاربران
UserName