همه همیشه در صحنه باشیم خصوصا روحانیت
نظرات کاربران
UserName