سوزاندن عود بر سر تابوت کاردینال ایتالیایی فرانچسکو مارکیسانو،

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان با سوزاندن عود بر سر تابوت کاردینال ایتالیایی فرانچسکو مارکیسانو، در مراسم خاکسپاری در میدان سنت پیتر در واتیکان برای او آرزوی رحمت کرد.

نظرات کاربران
UserName