پرتره یک دختر سوری

پرتره یک دختر سوری که به تازگی از دست تروریست های تکفیری به همراه خانواده اش از درعا فرار کرده و به اردوگاه مهاجرین پناه آورده است.

نظرات کاربران
UserName