حمام چند توله ببر
در گرمای فصل تابستان در یانگ ژو، در استان جیانگ سوی چین، چند توله ببر حمام می کنند.
نظرات کاربران
UserName