حمله هوایی صهیونیست ها به مسجدی در غزه
حمله هوایی صهیونیست ها به مسجدی در غزه و واژگونی مناره مسجد.
نظرات کاربران
UserName