وقتی خدا بخواهدکسی زنده بماند!
در تصویر مردی را میبینیم که در حال عبور از خط کشی عابر پیاده است و که تصادف میشود ولی او جان سالم به در میبرد.
نظرات کاربران
UserName