حمله خنده دار مرغابی به پسر
در تصویر حمله خنده ار و جالب یک مرغابی را به پسری که بااو صحبت میکند میبینیم.
نظرات کاربران
UserName