شیرین کاری دردناک
در تصویر پسری را میبینیم که موقع شیرین کاری افتاده وبا سر به زمین میخورد و داخل استخر می افتد....
نظرات کاربران
UserName