بلعیده شدن موش توسط یک جغد
در تصویر حرکت عجیب جغدها را میبینیم که یک موش کامل را میخورند.
نظرات کاربران
UserName