افتادن یک ماشین درچاه تعویض روغنی
در تصویر حادثه ای عجیب برای زنی را میبینیم که با اتومبیل به تعویض روغنی رفته بود.
نظرات کاربران
UserName