قد کوتاه سارکوزی
در تصویر تمسخر سارکوزی را به خاطر قد کوتاهش میبینیم.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
تصویر متحرک

قد

سارکوزی
تصاویر مرتبط