سوره الرحمن، آیه64 و 65 كوچك ترين آية قرآن

باغهای بهشت، در نهایت سبزی و طراوت، بدون کمترین زردی و پژمردگی

نظرات کاربران
UserName