آِیه 1 سوره فاتحه، ستايش خدا را که پروردگار جهانيان است ،

ستايش خدا را که پروردگار جهانيان است. طراح:مسعود صفارنژاد

نظرات کاربران
UserName