پوستر ویژه روز قدس
پوستر زیبای روزجهانی قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به فرموده امام خمینی ;برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین روز قدس نامیده شد.
طراح :مسعود صفارنژاد
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
نظرات کاربران
UserName