حرمت را، نه چراغ و نه رواق و نه در است/زائر قبر تو،ماه است و نسیم سحر است
نظرات کاربران
UserName