روشن مدینه گشت به نور جمال او / یعنی که آفتاب هدایت فرا رسید
نظرات کاربران
UserName