قدسیان را سیّد و سالار و یار و سروری/خاکیان را مُلتجا و رهنمایی ای حسن
نظرات کاربران
UserName