آمد چو به نیمه ماه پرفیض صیام / شد طلعت مجتبی عیان چون مه تام
نظرات کاربران
UserName