کار با رایانه
در تصویر مردی را میبینیم که شبانه روز مشغول کار با رایانه است.
نظرات کاربران
UserName