شکار مار توسط عقاب
در تصویر عقابی را میبینیم که ماری را از دریا شکار میکند.
نظرات کاربران
UserName