شیرجه مرگبار
در تصویر مردی را میبینیم که دردهان کوسه شیرجه میزند.
نظرات کاربران
UserName