انگیزه ای برای لاغرشدن
در زیر حیوانی را میبینیم که در حال ورزش کردن روی تردمیل است و عکس که هدفش هست راهم جلو خود قرار داده تابه آن برسد.
نظرات کاربران
UserName