خشونت در بازی کشتی کج
کشتی کچ شباهت زیادی به کشتی آزاد دارد. البته در کشتی حرفهای نیز فنون کشتی کچ نقش مهمی دارد.کشتی حرفهای یکی از سرگرمیهای مهم در آمریکای شمالی و ژاپن است.
نظرات کاربران
UserName