بازی هاکی روی یخ
بازی هاکی، یک بازی تیمی است که بر روی یخ انجام میشود. ورزش هاکی در کشورهای سردسیری که فصل سرما و یخبندان در آنان طولانی است دارای محبوبیت بسیار زیادی است، به صورتی که در کشورهای اسکاندیناوی و کانادا هاکی ورزش اول آن کشورها به حساب میآید.
نظرات کاربران
UserName