گربه شیطون
در تصویر گربه بازیگوشی را میبینیم که روی پنکه سقفی میپرد و سر میخورد.
نظرات کاربران
UserName