عملیات نجات کارگران و آوار برداری
عملیات نجات کارگران و آوار برداری از سانحه سقوط و ریزش ساختمانی در جنوب هند.
نظرات کاربران
UserName