تصویری زیبا از توفان آرتور در اقیانوس اطلس
تصویری زیبا از توفان آرتور در اقیانوس اطلس که توسط ایستگاه فضائی اروپا به ثبت رسیده و توسط رویترز منتشر شده است.
نظرات کاربران
UserName