پلیس ضد شورش در حال مقابله با اغتشاش گران
پلیس ضد شورش در حالیکه قصد مقابله با اغتشاش گران را دارد، لبه سپر همکارش در چشمش فرو رفته، محوطه خارج از سفارت ایالات متحده در مانیل، فیلیپین
نظرات کاربران
UserName