جلسه شورای اشتغال
جلسه شورای اشتغال روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName