مراسم سنتی گاودوانی در خیابان های شهر پامپلونای اسپانیا
مراسم سنتی گاودوانی در خیابان های شهر پامپلونای اسپانیا که بامداد روز دوشنبه آغاز شد چهار نفر را روانه بیمارستان کرد. یکی از شرکت کنندگان در مراسم سنتی گاودوانی که به مناسبت جشن های سان فرمین برگزار می شود از ناحیه ران زخمی شد و سه تن دیگر در حالی که در جلوی پنج گاو خشمگین می دویدند دچار شکستگی در بخش های مختلف بدنشان شدند.مسابقات گاودوانی در جشن سان فرمین از ساعت هشت بامداد به وقت محلی به مدت یک هفته در ماه ژوئیه در کوچه های تنگ و سنگ فرش پامپلونا برگزار می شود.
نظرات کاربران
UserName