گشایش مخزن سد کسیالانگدا بر روی رودخانه زرد
مانند هر سال، گشایش مخزن سد کسیالانگدا که بر روی رودخانه زرد در استان هنان در چین واقع است، دارای نمایشی باورنکردنی بود. مراسم تمیز کردن سد برای جلوگیری از جمع شدن گل و لای و جاری شدن سیل در پایین دست رودخانه مراسمی تماشایی است.
نظرات کاربران
UserName