سقوط دختری در حال قدم زدن
در تصویر دختری را در حال قدم زدن در پیاده رو میبینیم که ناگهان زیر پایش خالی شده و سقوط میکند.
نظرات کاربران
UserName