تصویر آهسته ترکیدن بادکنک پرازآب
در عکس تصویری آهسته از لحظه ترکیدن بادکنکی پر از آب را در صورت مردی میبینیم.
نظرات کاربران
UserName