منحرف شدن یک خاور
در تصویر خاوری را میبینیم که از راه خود منحرف شده و آتش میگیرد.
نظرات کاربران
UserName