مردی که میخواست ازروی منقل بپرد
در تصویر مردی را میبینیم که میخواهد از روی منقل کباب بپرد که موفق نمیشود و ...
نظرات کاربران
UserName