گل رز
در تصویر شکفته شدن گل رزی را با سرعت بالا مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName