به وسط عکس نگاه کنید
در تصویر سگ کوچکی را میبینیم که درون یک تانک اسباب بازی قرار گرفته و آن را حرکت میدهد.
نظرات کاربران
UserName