مه میان کوه ها
بوته های پاییزی کنار کوه های مه گرفته در روستای زاگوریان کیپی در اپیروس در یونان
نظرات کاربران
UserName