شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد/گرد غم گناه ز جان عوام رفت
نظرات کاربران
UserName