مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو؛ یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
نظرات کاربران
UserName