کشتار در مدارس آمریکا
شرکت کنندگان در یک برنامه نمادین در اعتراض به تیراندازی در دبیرستان رینولدز در Troutdale، اورگان، ایالات متحده آمریکا، یک فرد مسلح با ورود به سالن ورزش دبیرستان اورگان با یک تفنگ یک دانش آموز را کشته است
نظرات کاربران
UserName