کویر مصر در منظر دریای سرخ در یک بعد از ظهر روشن
کویر مصر در منظر دریای سرخ در یک بعد از ظهر روشن،این عکس توسط فضانورد رید وایزمن. یکی از شش مردی که بر روی ایستگاه فضایی بین المللی زندگی می کنند در تویتتر منتشر شده است.
نظرات کاربران
UserName