هواپیماهای تجاری در حال برخاستن از فرودگاه سیدنی
تصویر هواپیماهای تجاری در حال برخاستن از فرودگاه سیدنی، استرالیا در مقابل قرص کاملخورشید که در حال غروب می باشد
نظرات کاربران
UserName