شنا در بین جلبک ها
تصویر مردی در حال شنا در رودخانه هان، استانهوبئی، که تحت پوشش جلبک قرار دارد،چین.
نظرات کاربران
UserName